Údržba:

  • provádíme údržby elektrických zařízení, rozvodů NN do 1000V a datových rozvodů

  • údržba elektrických zařízení a rozvodů se musí provádět po uběhnutí určitého období

  • toto období, se stanovuje na základě mnoha parametrů a okolností přímo, pro danou situaci

  • zdarma pro Vás zjistíme, tuto časovou periodu pro Váš projekt a zařízení

  • údržbu je možno dohodnout na předem stanovené termíny datumově anebo na období, popřípadě dohodou před obdobím kontroly

  • po provedení kontroly a údržby Vám na požádání poskytneme zprávu (report) nebo také výkaz, co bylo opraveno, v jakém stavu s nacházení kontrolovaná zařízení a doporučení

  • údržba není nezbytná jen pro podniky ale také pro Váš dům

  • tato kontrola, může předem odhalit vznikající závadu na elektroinstalacích, předejít havarijnímu stavu a následné havárii